อย่าเรียกยอดไลค์จนเกินไป! นักวิชาการชี้สื่อที่ดีควรนำเสนอเนื้อหาให้ถูกต้อง  ในรายการ “The Knowledge รู้เท่าทันสื่อ”

วันจันทร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์นี้ “The Knowledge รู้เท่าทันสื่อ” พาทุกท่านมาร่วมวิเคราะห์และร่วมถกประเด็นร้อนที่ถูกพูดถึงอย่างมากในสังคมกับประเด็นเรื่องของ “สื่อกับการนำเสนอที่ถูกต้อง” ที่ปัจจุบันนับได้ว่า สื่อมวลชน เข้ามามีอิทธิพลสูงในด้านการให้ข้อมูลข่าวสาร ซึ่งสื่อบางสำนักก็ให้ข้อมูลที่เป็นจริง แต่บางสำนักก็ให้ความจริงพร้อมปรุงแต่งสีสันลงไปด้วย จึงมักเกิดคำถามในสังคมบ่อยครั้งว่า “แท้จริงแล้วสื่อมวลชนนั้นสามารถนำเสนอเนื้อหาข่าวได้มากน้อยเพียงใด หน้าที่หลักที่พึงกระทำมีอะไรบ้าง และเนื้อหาใดที่ไม่ควรนำเสนอ”

โดยในครั้งนี้ผู้ที่จะมาให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้คือตัวแทนนักวิชาการด้านสื่อมวลชนอย่าง “รศ.ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ” และ “รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว” (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การและกิจการนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์) ที่จะมาให้ข้อมูลในเรื่องของการนำเสนอที่ถูกต้องแก่สื่อ และเนื้อหาข่าวใดบ้างที่ไม่ควรนำเสนอเพื่อให้เกิดความเข้าใจผิดแก่ประชาชน พร้อมแนะประชาชนควรรู้ให้ทันและสื่ออย่าเรียกแต่ยอดไลค์จนเกินไป!            ห้ามพลาด! รายการ “The Knowledge รู้เท่าทันสื่อ” ออกอากาศ วันจันทร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 22.00 – 22.30 น. ทางช่อง 3 SD ช่อง 28