Jobs

ร่วมงานกับ ZENSE

ติดต่อหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและความสุของค์กร โทร. 0 2530 8111 ต่อ 310 หรือส่งข้อมูลประวัติส่วนตัวและผลงานมาที่ E-mail : surachai@zense.co.th
จำนวน 1 อัตรา
หน้าที่รับผิดชอบ - วิเคราะห์ประสิทธิภาพของเว็บไซต์และช่องทางการตลาดเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึก ช่วยให้ธุรกิจเข้าใจถึงอิทธิพลของช่องทางการตลาดที่มีต่อกันอย่างแท้จริง
- การใช้ชุดข้อมูลที่หลากหลายจากแหล่งต่างๆ (การวิเคราะห์ของ Adobe, การวิเคราะห์ของ Google และระบบอื่นๆ) คุณจะต้องวิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลเชิงลึกแก่ทีมหรือลูกค้า
- การระบุจุดอ่อน โอกาส รูปแบบ และแนวโน้มโดยการสำรวจข้อมูลทั่วทั้งระบบ
- สนับสนุนทีมโดยการให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีความหมายเพื่อกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดในปัจจุบันและอนาคต
- การกำหนดและติดตามเป้าหมายและ KPI ขององค์กร คุณสมบัติ - วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาการตลาด เฉพาะทางการวิจัย สื่อสาร โฆษณา คณิตศาสตร์ สถิติ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์การทำงานเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูล นักวิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัล นักวิเคราะห์ตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล (การวิเคราะห์ Adobe, Google Analytics ฯลฯ) และเครื่องมือวิเคราะห์เว็บและโซเชียลมีเดียอื่นๆ
- ทักษะการวิเคราะห์และการนำเสนอที่ยอดเยี่ยม
จำนวน 1 อัตรา
หน้าที่รับผิดชอบ - ถ่าย VDO และภาพนิ่งได้
- ดูแลรับผิดชอบงานตัดต่อคลิปวิดีโอ
- เข้าใจงานวิดีโอสไตล์ออนไลน์ และสร้างสรรค์งานได้ คุณสมบัติ - วุฒิปริญญาตรี สาขาสื่อดิจิทัล/สื่อออนไลน์/ นิเทศน์ศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีความคิดสร้างสรรค์
- สามารถทำงานวันหยุดได้
- สามารถใช้โปรแกรมตัดต่องานได้เป็นอย่างดี
- ใช้กล้อง DSLR สำหรับถ่ายภาพและ VDO ได้เป็นอย่างดี 
- เข้าใจการทำงานของ Social Media ทุกแพลตฟอร์ม
จำนวน 1 อัตรา
หน้าที่รับผิดชอบ • พัฒนา content ที่ตรงต่อกลุ่มเป้าหมาย และตอบรับต่อกลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัท
• จัดทำเนื้อหา / ข่าว / กิจกรรม / คลิป VDO บน social media ทุกแพลตฟอร์ม
• พัฒนา content online ต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ
• ออกแบบและจัดทำ artwork และ infographic เพื่อใช้ บน social media ทุกแพลตฟอร์ม
• มีการปรับเปลี่ยน วิเคราะห์ และสร้างสรรค์ content โดยประเมินควบคู่ไปกับเครื่องมือชี้วัดต่างๆ คุณสมบัติ • วุฒิปริญญาตรี สาขาสื่อดิจิทัล/สื่อออนไลน์/ นิเทศน์ศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ด้านการสร้าง และออกแบบ content อย่างน้อย 1ปี
• เข้าใจการทำงานของแต่ละ social media platform
• มีความคิดสร้างสรรค์ และ growth mindset อยากเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ
• สามารถทำงานเป็นทีม และสื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมได้เป็นอย่างดี
• สามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน ภายในระยะเวลาที่กำหนดได้
จำนวน 1 อัตรา
หน้าที่รับผิดชอบ -  บริหารช่องทางสื่อดิจิตอล (Own Media) ทั้ง Website, Facebook, YouTube ให้มีประสิทธิภาพและเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างการรับรู้และกลุ่มผู้ติดตามสื่อดังกล่าว
- ติดตาม (Monitor) ผลตอบรับของชิ้นงาน และวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้
-  Upload VDO และตั้งค่าการรับชม ในทุกช่องทาง ทั้ง social media และ social media
- ดูแลและแก้ไขปัญหางานหลังบ้านทุก Platform
- Live Streaming (Facebook, YouTube)
- ตัดต่อพื้นฐานได้ คุณสมบัติ 1. จบปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ เคยมีประสบการณ์ด้านการบริหารช่องทางสื่อดิจิตอล ทั้งเว็บไซต์และโซเชียลมีเดีย
อย่างน้อย 2 ปี เช่น Facebook Fanpage, YouTube Account โดยต้องมีความรู้ความเข้าใจระบบโครงสร้าง
การจัดการข้อมูลของเว็บไซต์ (ระบบ CMS-Content Management System), ระบบ Facebook Insight และ YouTube Channel เป็นอย่างดี
2. มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานของการทำ SEO
3. มีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติสื่อและการใช้งานทุกรูปแบบของสื่อ social media เช่น Facebook / Twitter / Instagram / Line / YouTube และสามารถเชื่อมต่อกับ Website หลักได้เพื่อสร้างการสื่อสารแบบครบวงจร
5. มีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาสื่อที่เหมาะในการสื่อสารดิจิทัลมีเดีย ภาพโพสต์, และวิดีโอคอนเทนท์ เป็นต้น