Couple or Not? คู่ไหน..ใช่เลย

วันอาทิตย์ เวลา 16.00 น.

Couple or Not? คู่ไหน.. ใช่เลยคอปเพิลออร์น็อท? 
เป็นรายการโทรทัศน์ประเภทเกมโชว์การแข่งขันจับคู่ปรัศนีย์ที่มีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับความรักที่แตกต่างและหลากหลาย เช่น เพศสภาพ, ฐานะ, บุคลิก หรืออายุ เป็นต้น เพื่อชิงเงินรางวัล
ดำเนินรายการโดย ธนวัฒน์ ประสิทธิสมพร (ดีเจนุ้ย )และ ศกุนตลา เทียนไพโรจน์(ดีเจต้นหอม)

Couple or Not? คู่ไหน…ใช่เลย