ตลาดเด็ดประเทศไทย

วันจันทร์ เวลา 21.30 น.

เพราะทุกชุมชนมีเอกลักษณ์ ทุกอัตลักษณ์ มีวิถีชีวิต
รายการ Travel Variety ที่พาคุณไปเที่ยวตลาดแบบเจาะลึก ลัดเลาะหาของดีที่ “ต้องชม” ความเป็นที่สุดที่ “ต้องชิม” และภารกิจที่ “ต้องช่วย” สร้างรอยยิ้มให้กับทุกคน  ผ่านการเดินทางสุดสนุกของ 1 พิธีกร และ 2 ดารารับเชิญ ที่จะพาคุณ ตะลอน… ตะลุย… ตลาด… ตลอด… รายการในทุกสัปดาห์  เพราะนี่คือ...ตลาดเด็ดประเทศไทย

ตลาดเด็ดประเทศไทย