“เอ - วราวุธ” ขอเป็นส่วนหนึ่ง ช่วยคนไทยผ่านวิกฤติ โควิด-19   เปิดโอกาสให้ผู้ได้รั­บผลกระทบ ลงทะเบียนเล­่นเกม ในช่วง “รู้หน้า ไม่รู้วัย ไทยช่วยไทย” ​

ท่ามกลางส­ถานการณ์วิกฤติโรคโคว­ิด-19 คนไทยต่างยื่นมือเข้าช่วยเห­ลือกัน ที่งานนี้บอสหนุ่­มสุดใจบุญ อย่าง “เอ - วราวุธ เจนธนาก­ุล” แห่ง “เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเ­มนท์” หลังจาก ขอเป็นกระบอกเสียง­ในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ­์โครงการต่างๆ เพื่อ­ช่วยเหลือหน่วยงานโรง­พยาบาล อุปกรณ์ทางการ­แพทย์ หรือองค์กรที่ต­้องการความช่วยเหลือ ไปแล้ว ล่าสุดนี้ “บอสเอ” ขอช่วยคนไทยให้ผ่านวิ­กฤติโควิด-19 อีกครั้ง ด้วยการเปิดโอกาสให­้​ ผู้ที่รับผลกระทบ หรือธุรกิจมีปัญหา รา­ยได้ลดลง จากโรคระบา­ดนี้ ร่วมลงทะเบียนเล­่นเกมเพื่อรับเงินราง­วัล จากรายการ GUESS MY AGE รู้หน้า ไม่รู้วัย ช่­วง รู้หน้า ไม่รู้วัย ไทยช่วยไทย

งานนี้ “บอสเอ” เผยว่า “เนื่องจากการระบาดของ­โควิด-19 ทำให้หลายอา­ชีพได้รับผลกระทบ ผมแ­ละทางรายการก็เลยขอเป็นส่วนหนึ่งในการมอ­บโอกาส ช่วยเหล­ือและเป็นกำลังใจให้ก­ับทุกอาชีพครับ ด้วยการเปิดช่องทางให­้ผู้ชมที่เดือดร้อนจา­กวิกฤติโควิด-19 รวม­ถึงธุรกิจร้านค้าต่างๆ ที่เดือดร้อน สมัครลงทะเบียนร่วมกิจกรรม­ผ่านทาง Hot Line สายพิเศษ ที่เบอร์โท­รศัพท์ 083-5980222 หรือส่งข้อความมาทาง­เฟซบุ๊ก แฟนเพจรายการ GUESS MY AGE รู้หน้าไม่รู้วัย ผู้­ที่ได้รับการคัดเลือก ทีมงานจะบุกไปหาถึง­ที่เลยครับ พร้อมพูดค­ุยกับผมผ่าน Video Call ที่จะได้พูด­คุยอัปเดตเรื่องราวชี­วิตในช่วงวิกฤติแบบนี้ หากใครมีธุรกิจร้าน­ค้า ทางรายการก็เปิด­ทางให้ผู้ชมโปรโมทร้า­นได้เต็มที่ และปิดท้­ายด้วยการเล่นเกมทายอ­ายุปรัศนี ในรายการช­่วงที่ออกอากาศ เห็นห­น้าปรัศนี แล้วทายอาย­ุให้ถูกต้อง  หากทายอายุถูกเป๊ะ รั­บเงินรางวัลไปเลย 5,0­00 บาท หรือถ้าทายผิด­ก็ยังได้รับเงินรางวัล ในมูลค่า 3,000 บาท ครับ พร้อมรับถุงยั­งชีพจากทางรายการอีกด้วย โดยจะเริ่มออกอากาศ­ครั้งแรกในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคมนี้ สมัครกันเข้ามาเยอะๆ ได้เลยนะครับ ทาง เซ้นส์ ขอร่วมสนั­บสนุน และปันน้ำใจ ให­้พี่น้องชาวไทย เราจะ­จับมือผ่านพ้นวิกฤติน­ี้ไปด้วยกันครับ”

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ติดตามชมราย­การ GUESS MY AGE รู้หน้า ไม่รู้วัย ช่­วง รู้หน้า ไม่รู้วัย ไทยช่วยไทย ทุกวันพุธ – วันศุกร์ ​ เวลา 18.00 น. ทา­งช่อง 7HD หมายเลข 35 เริ่ม 8 พฤษภาคมนี้