“จอห์น วิญญู” ชวนวิเคราะห์ “ความหลากหลายของผู้บริโภค” จนสื่อหลักต้องปรับตัว

โลกปัจจุบันมีหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปอย่างว่องไว เราต้องรู้เท่าทัน รายการ “The Knowledge รู้เท่าทันสื่อ” วันจันทร์ที่ 22 เมษายนนี้  “จอห์น - วิญญู วงศ์สุรวัฒน์” นำคุณผู้ชมไปร่วมวิเคราะห์บทบาทของสื่อ ในหัวข้อ “ความหลากหลายของผู้บริโภคกับสื่อในปัจจุบัน” ที่มีความแตกต่างในเรื่องของช่วงอายุ เชื้อชาติ เพศ และศาสนา ทำให้ผู้ผลิตสื่อต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับทุกยุคสมัย

โดยมี “เอี่ยว - ศิวภาค เจียรวนาลี” (บรรณาธิการนิตยสาร a day) และ “ผศ.ดร. ทัณฑกานต์ ดวงรัตน์” (รองอธิบดีสายงานสื่อสารแบรนด์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์) มาร่วมให้ข้อมูล และความรู้ ในรายการ 
ติดตามชม ! รายการ “The Knowledge รู้เท่าทันสื่อ” ออกอากาศ วันจันทร์ ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 22.00 – 22.30 น. ทางช่อง 3 SD ช่อง 28

The Knowledge รู้เท่าทันสื่อ Monday 10.00 PM ทาง ช่อง 28

The Knowledge รู้เท่าทันสื่อ