ภาพที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ได้รับรางวัลจากกิจกรรมประกวดภาพถ่าย หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว

ประกาศผลภาพที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ได้รับรางวัล
จากกิจกรรมประกวดภาพถ่ายหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว OTOP Village

ภายใต้แนวคิด “DESTINATIONS TO OTOP VILLAGE
จุดหมายปลายทาง หลากเสน่ห์ หลายผลิตภัณฑ์ วิถีชุมชน”

โดยได้เปิดให้ผู้เข้าชมสามารถส่งคำร้องเรียนหรือทักท้วงกรณีที่ภาพผิดกติกา
ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 12.00 น. ผ่านช่องทาง E-mail : otop@zense.co.th เท่านั้น
(ไม่รับพิจารณาคำร้องเรียนใดๆ จากช่องทางอื่นๆ นอกจาก Email ที่ระบุ) ก่อนจะมีการประกาศผลอย่างเป็นทางการ
• หมายเหตุ : คุณภาพของรูปอาจลดลงจากการย่อไฟล์ และการเรียงลำดับภาพไม่ได้อิงตามการจัดอันดับรางวัล