ร่วมงานกับ Zense

บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด

เปิดรับสมัครผู้มีความสามารถในตำแหน่งต่อไปนี้

พนักงานบัญชี

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษา
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี
- ประสบการณ์ 1-2 ปี

2. ลักษณะงาน และทักษะที่ต้องมี
- ทำเอกสารด้านบัญชี
- ทำใบสำคัญจ่าย เอกสารค่าใช้จ่ายต่างๆ ของบริษัท
- ใช้โปรแกรม Microsoft Office
- มีความเป็นระเบียบ รอบคอบ

ติดต่อหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและความสุของค์กร โทร. 0 2530 8111 ต่อ 344 หรือส่งข้อมูลประวัติส่วนตัวและผลงานมาที่ E-mail : sataporn@zense.co.th