ร่วมงานกับ Zense

บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด

เปิดรับสมัครผู้มีความสามารถในตำแหน่งต่อไปนี้

พนักงานบัญชี

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษา
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี
- ประสบการณ์ 1-2 ปี

2. ลักษณะงาน และทักษะที่ต้องมี
- ทำเอกสารด้านบัญชี
- ทำใบสำคัญจ่าย เอกสารค่าใช้จ่ายต่างๆ ของบริษัท
- ใช้โปรแกรม Microsoft Office
- มีความเป็นระเบียบ รอบคอบ

Graphic Designer

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษา
- ปริญญาตรี
- ประสบการณ์ 3 ปี

2. ทักษะ และ ความสามารถ
- ออกแบบและจัดทำ Proposal และ Presentation ได้
- ออกแบบ Graphic สำหรับงานโฆษณา
- ใช้โปรแกรมออกแบบพื้นฐาน Photoshop, illustrator, after effect, power point (สำหรับทำ presentation)
- มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะด้าน creative, infographic
- ทำงานรวดเร็ว ว่องไว
- มีความคิดสร้างสรรค์ ทันสมัย
- มีความเข้าใจเรื่อง Social media

ติดต่อหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและความสุของค์กร โทร. 0 2530 8111 ต่อ 344 หรือส่งข้อมูลประวัติส่วนตัวและผลงานมาที่ E-mail : sataporn@zense.co.th