By : ZENSE Entertainment

320,409 views

เส้นทางสู่การเป็น "ลูกทุ่งไอดอล" เริ่มต้นขึ้นแล้ว!!
ถึงเวลาที่ต้องมีคนผิดหวัง ไม่ได้สานฝันต่อบนเวทีนี้
ไปลุ้นกันต่อเลย ว่าใครจะยังอยู่หรือใครต้องกลับบ้านไป
----------------------------------------------------------------------------------------
สร้างสรรค์ผลงานโดย บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด
Powered by ZENSE Entertainment Co., Ltd.
http://www.zense.co.th/